Telling the Time

Telling the Time – Podawanie czasu

W krajach anglojęzycznych stosowany jest 12-godzinny system zapisu. Dlatego aby określić porę dnia czy nocy, dodajemy:
a.m. – (ante meridiem) – przed południem
p.m. – (post meridiem) – po południu

Do podawania pełnej godziny używamy wyrazu: o’clock (który jest skrótem od of the clock).
past
– po
to
– do
a quarter past – kwadrans po
a quarter to – kwadrans do

Polskie tłumaczenie wpół do nijak ma się do angielskiego half past. Lepszym tłumaczeniem byłoby pół godziny po, a więc:
3:30 – half past three – wpół do czwartej

Jeżeli chcemy zapytać o której godzinie coś ma się wydarzyć, używamy przyimka at:
At what time? – O której godzinie?
I wake up at 6 a.m. – Ja wstaję o 6 rano.
Na pytanie: What time is it? Odpowiadamy: It’s…


Przykłady:
1:00 – It’s one o’clock.
2:15 – It’s quarter past two.
3:30 – It’s half past three.
4:45 – It’s quarter to five.
5:00 – It’s five o’clock.