Future Continuous Tense

Future Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + WILL + BE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + WILL + NOT + BE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

WILL + OSOBA + BE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
 • I will be working tomorrow evening
 • You will be working tomorrow evening
 • He will be working tomorrow evening
 • She will be working tomorrow evening
 • It will be working tomorrow evening
Liczba mnoga:
 • We will be working tomorrow evening
 • You will be working tomorrow evening
 • They will be working tomorrow evening
Liczba pojedyncza:
 • I won’t be working tomorrow evening
 • You won’t be working tomorrow evening
 • He won’t be working tomorrow evening
 • She won’t be working tomorrow evening
 • It won’t be working tomorrow evening
Liczba mnoga:
 • We won’t be working tomorrow evening
 • You won’t be working tomorrow evening
 • They won’t be working tomorrow evening
Liczba pojedyncza:
 • Will I be working tomorrow evening?
 • Will you be working tomorrow evening?
 • Will he be working tomorrow evening?
 • Will she be working tomorrow evening?
 • Will it be working tomorrow evening?
Liczba mnoga:
 • Will we be working tomorrow evening?
 • Will you be working tomorrow evening?
 • Will they be working tomorrow evening?

Zastosowanie:

     – do opisania czynności, która w pewnym momencie w przyszłości będzie w trakcie wykonywania
     – do opisania czynności zaplanowanej na przyszłość
     – w uprzejmych pytaniach o plany znajomych, zwłaszcza, gdy chcemy poprosić o przysługę
Czasu Future Continuous używamy z wyrazami takimi jak: this time tomorrow, from… to…, at 5 p.m., etc.