Past Perfect Tense

Past Perfect Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + HAD + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + HADN’T CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

HAD + OSOBA + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
I had cleaned the flat before I went to work
You had cleaned the flat before I went to work
He had cleaned the flat before I went to work
She had cleaned the flat before I went to work
It had cleaned the flat before I went to work
Liczba mnoga:
We had cleaned the flat before I went to work
You had cleaned the flag before I went to work
They had cleaned the flag before I went to work
Liczba pojedyncza:
I hadn’t cleaned the flat before I went to the work
You hadn’t cleaned the flat before I went to the work
He hadn’t cleaned the flat before I went to the work
She hadn’t cleaned the flat before I went to the work
It hadn’t cleaned the flat before I went to the work
Liczba mnoga:
We hadn’t cleaned the flat before I went to the work
You hadn’t cleaned the flat before I went to the work
They hadn’t cleaned the flat before I went to the work
Liczba pojedyncza:
Had I cleaned the flat before I went to the work?
Had you cleaned the flat before I went to the work?
Had he cleaned the flat before I went to the work?
Had she cleaned the flat before I went to the work?
Had it cleaned the flat before I went to the work?
Liczba mnoga:
Had we cleaned the flat before I went to the work?
Had you cleaned the flat before I went to the work?
Had they cleaned the flat before I went to the work?

Zastosowanie:

– czynności przeszłe, które miały miejsce przed innymi czynnościami przeszłymi
Czasu Past Perfect używamy z takimi wyrazami jak: before, when, after, by that time, etc.