Past Simple Tense

Past Simple Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + CZASOWNIK W II FORMIE (LUB Z
KOŃCÓWKĄ -ED, 
JEŚLI JEST REGULARNY)
+ RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + DIDN’T + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

DID + OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
I ate dinner three hours ago
You ate dinner three hours ago
He ate dinner three hours ago
She ate dinner three hours ago
It ate dinner three hours ago
Liczba mnoga:
We ate dinner three hours ago
You ate dinner three hours ago
They ate dinner three hours ago
Liczba pojedyncza:
I didn’t eat dinner three hours ago
You didn’t eat dinner three hours ago
He didn’t eat dinner three hours ago
She didn’t eat dinner three hours ago
It didn’t eat dinner thre hours ago
Liczba mnoga:
We didn’t eat dinner three hours ago
You didn’t eat dinner three hours ago
They didn’t eat dinner three hours ago
Liczba pojedyncza:
Did I eat dinner three hours ago?
Did you eat dinner three hours ago?
Did he eat dinner three hours ago?
Did she eat dinner three hours ago?
Did it eat dinner three hours ago?
Liczba mnoga:
Did we eat dinner three hours ago?
Did you eat dinner three hours ago?
Did they eat dinner three hours ago?

Zastosowanie:

– czynności, które zakończyły się w określonym momencie w przeszłości (wiemy dokładnie kiedy)
– czynności, które działy się jedna po drugiej w przeszłości
– kiedy coś opowiadamy
Czasu Past Simple używamy z wyrazami takimi jak: yesterday, then, when, last night, some time ago, in 1986, etc.