krzysztofpitera@englishtips.pl
Best place for English Tips!

Directions

Directions – Kierunki

North – Północ
South – Południe
East – Wschód
West – Zachód

Przy podawaniu kierunku świata używamy przyimka in:
in the west – na zachodzie