Present Simple Tense

Present Simple Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + CZASOWNIK (HE/SHE/IT + S) + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + DON’T / DOESN’T + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

DO / DOES + OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
I go to school in Dębica
You go to school in Dębica
He goes to school in Dębica
She goes to school in Dębica
It goes to school in Dębica
Liczba mnoga:
We go to school in Dębica
You go to school in Dębica
They go to school in Dębica
Liczba pojedyncza:
I don’t go to school in Dębica
You don’t go to school in Dębica
He doesn’t go to school in Dębica
She doesn’t go to school in Dębica
It doesn’t go to school in Dębica
Liczba mnoga:
We don’t go to school in Dębica
You don’t go to school in Dębica
They don’t go to school in Dębica
Liczba pojedyncza:
Do I go to school in Dębica?
Do you go to school in Dębica?
Does he go to school in Dębica?
Does she go to school in Dębica?
Does it go to school in Dębica?
Liczba mnoga:
Do we go to school in Dębica?
Do you go to school in Dębica?
Do they go to school in Dębica?

Zastosowanie:

– czynności stałe
– czynności powtarzane regularnie
– prawa natury
– komentarze sportowe
– recenzje
– narracje
Czasu Present Simple używamy z wyrazami takimi jak: usually, often, always, sometimes, never, in the morning, afternoon, evening, at night, at the weekends, on Tuesdays, itp.