Irregular Verbs

Irregular Verbs – Czasowniki Nieregularne

Infinitive
Past Tense
Past Participle
Translation
be
was/were
been
być
beat
beat
beaten
uderzać
become
became
become
stawać się, zostawać
begin
began
begun
zaczynać
bend
bent
bent
zginać
bite
bit
bitten
gryźć
bleed
bled
bled
krwawić
blow
blew
blown
wiać, dmuchać
break
broke
broken
łamać, tłuc
bring
brought
brought
przynosić
build
built
built
budować
burn
burnt / burned
burnt / burned
parzyć, palić
buy
bought
bought
kupować
cast
cast
cast
rzucać, ciskać
catch
caught
caught
łapać
choose
chose
chosen
wybierać
come
came
come
przychodzić
cost
cost
cost
kosztować
creep
crept
crept
skradać się, pełzać
cut
cut
cut
ciąć, rozcinać
dig
dug
dug
kopać
do
did
done
robić
draw
drew
drawn
rysować
dream
dreamed / dreamt
dreamed / dreamt
śnić, marzyć
drink
drank
drunk
pić
drive
drove
driven
prowadzić
eat
ate
eaten
jeść
fall
fell
fallen
upadać
feed
fed
fed
karmić
feel
felt
felt
czuć
fight
fought
fought
walczyć
find
found
found
znaleźć
fly
flew
flown
latać
forbid
forbade
forbidden
zabraniać
forecast
forecast
forecast
przepowiadać
forget
forgot
forgotten
zapominać
forgive
forgave
forgiven
wybaczać
freeze
froze
frozen
zamarzać
get
got
got
dostać
give
gave
given
dawać
go
went
gone
iść, jechać
grow
grew
grown
rosnąć, uprawiać
hang
hung / hanged
hung / hanged
wieszać
have
had
had
mieć
hear
heard
heard
słyszeć
hide
hid
hidden
ukrywać
hit
hit
hit
uderzać
hold
held
held
trzymać
hurt
hurt
hurt
ranić, boleć
keep
kept
kept
trzymać, mieć
know
knew
known
wiedzieć, znać
lay
laid
laid
kłaść, nakrywać
lead
led
led
prowadzić
learn
learnt / learned
learnt / learned
uczyć się
leave
left
left
zostawić, wyjechać
lend
lent
lent
pożyczać komuś
let
let
let
pozwalać
lie
lay
lain
leżeć
lose
lost
lost
zgubić, stracić
make
made
made
robić
mean
meant
meant
znaczyć, oznaczać
meet
met
met
spotykać, poznawać
mistake
mistook
mistaken
źle zrozumieć
pay
paid
paid
płacić
put
put
put
kłaść
read
read
read
czytać
ride
rode
ridden
jeździć (rowerem, konno)
ring
rang
rung
dzwonić
rise
rose
risen
podnosić się, wschodzić
run
ran
run
biegać
say
said
said
mówić, powiedzieć
see
saw
seen
widzieć
seek
sought
sought
szukać
sell
sold
sold
sprzedawać
send
sent
sent
wysyłać
set
set
set
nastawiać
sew
sewed
sewn / sewed
szyć, przyszywać
shake
shook
shaken
trząść, drżeć
shine
shone
shone
świecić, błyszczeć
shoot
shot
shot
strzelać
show
showed
shown
pokazywać
shrink
shrank
shrunk
kurczyć się
shut
shut
shut
zamykać
sing
sang
sung
śpiewać
sink
sank
sunk
tonąć (o statku)
sit
sat
sat
siedzieć
sleep
slept
slept
spać
smell
smelt / smelled
smelt / smelled
pachnieć, czuć zapach
speak
spoke
spoken
mówić
speed
sped
sped
pędzić, mknąć
spell
spelt / spelled
spelt / spelled
literować
spend
spent
spent
wydawać, spędzać
spin
spun
spun
obracać
spread
spread
spread
rozkładać, ciągnąć się
stand
stood
stood
stać
steal
stole
stolen
kraść
stick
stuck
stuck
przyklejać
sting
stung
stung
żądlić, szczypać
strike
struck
struck
uderzać
swear
swore
sworn
przysięgać, przeklinać
sweep
swept
swept
zamiatać
swim
swam
swum
pływać
swing
swung
swung
kołysać, huśtać
take
took
taken
brać
teach
taught
taught
uczyć kogoś
tear
tore
torn
drzeć, rwać
tell
told
told
mówić, opowiadać
think
thought
thought
myśleć
throw
threw
thrown
rzucać
understand
understood
understood
rozumieć
wake up
woke up
woken up
budzić się
wear
wore
worn
nosić (ubranie)
win
won
won
wygrywać
write
wrote
written
pisać