Future Perfect Tense

Future Perfect Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + WILL + HAVE + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + WILL + NOT + HAVE + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

WILL + OSOBA + HAVE + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
 • I will have finished the project by Monday
 • You will have finished the project by Monday
 • He will have finished the project by Monday
 • She will have finished the project by Monday
 • It will have finished the project by Monday
Liczba mnoga:
 • We will have finished the project by Monday
 • You will have finished the project by Monday
 • They will have finished the project by Monday
Liczba pojedyncza:
 • I won’t have finished the project by Monday
 • You won’t have finished the project by Monday
 • He won’t have finished the project by Monday
 • She won’t have finished the project by Monday
 • It won’t have finished the project by Monday
Liczba mnoga:
 • We won’t have finished the project by Monday
 • You won’t have finished the project by Monday
 • They won’t have finished the project by Monday
Liczba pojedyncza:
 • Will I have finished the project by Monday?
 • Will you have finished the project by Monday?
 • Will he have finished the project by Monday?
 • Will she have finished the project by Monday?
 • Will it have finished the project by Monday?
Liczba mnoga:
 • Will we have finished the project by Monday?
 • Will you have finished the project by Monday?
 • Will they have finished the project by Monday?

Zastosowanie:

     – do opisywania sytuacji, gdy pewna czynność zostanie zakończona przed danym momentem w przyszłości, który określony jest za pomocą przyimka 'by’
     – do opisania, ile razy dana czynność będzie powtórzona do danego momentu w przyszłości