Past Continuous Tense

Past Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + WAS / WERE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + WASN’T / WEREN’T + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

WAS / WERE + OSOBA + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
I was playing basketball
You were playing basketball
He was playing basketball
She was playing basketball
It was playing basketball
Liczba mnoga:
We were playing basketball
You were playing basketball
They were playing basketball
Liczba pojedyncza:
I wasn’t playing basketball
You weren’t playing basketball
He wasn’t playing basketball
She wasn’t playing basketball
It wasn’t playing basketball
Liczba mnoga:
We weren’t playing basketball
You weren’t playing basketball
They weren’t playing basketball
Liczba pojedyncza:
Was I playing basketball?
Were you playing basketball?
Was he playing basketball?
Was she playing basketball?
Was it playing basketball?
Liczba mnoga:
Were we playing basketball?
Were you playing basketball?
Were they playing basketball?

Zastosowanie:

– czynności niezakończone, będące w trakcie
– czynności, które były w trakcie, działy się w przeszłości
Czasu Past Continuous używamy z wyrazami takimi jak: while, when, as, etc.