Future Simple Tense

Future Simple Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + WILL + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + WILL + NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

WILL + OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
 • I will go to the
  cinema
 • You will go to the cinema
 • He will go to the cinema
 • She will go to the cinema
 • It will go to the cinema
Liczba mnoga:
 • We will go to the cinema
 • You will go to the cinema
 • They will go to the cinema
Liczba pojedyncza:
 • I won’t go to the cinema
 • You won’t go to the cinema
 • He won’t go to the cinema
 • She won’t go to the cinema
 • It won’t go to the cinema
Liczba mnoga:
 • We won’t go to the cinema
 • You won’t go to the cinema
 • They won’t go to the cinema
Liczba pojedyncza:
 • Will I go to the cinema?
 • Will you go to the cinema?
 • Will he go to the cinema?
 • Will she go to the cinema?
 • Will it go to the cinema?
Liczba mnoga:
 • Will we go to the cinema?
 • Will you go to the cinema?
 • Will they go to the cinema?

Zastosowanie:

     – do wyrażania przypuszczeń (nie planów!) na temat przyszłości
     – do wyrażenia obietnic i gróźb
     – do wyrażenia decyzji dotyczących przyszłości, które podejmujemy w momencie mówienia
     – w grzecznych prośbach
Czasu Future Simple używamy z wyrazami takimi jak: tomorrow, the day after tomorrow, next…, in 5 minutes…, hope, think, believe, expect, imagine, know, suppose, I am sure, I am afraid, etc.