Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + TO BE + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + TO BE + NOT + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

TO BE + OSOBA + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
am listening to the radio now
You are listening to the radio now
He is listening to the radio now
She is listening to the radio now
It is listening to the radio now
Liczba mnoga:
We are listening to the radio now
You are listening to the radio now
They are listening to the radio now
Liczba pojedyncza:
am not listening to the radio now
You are not listening to the radio now
He is not listening to the radio now
She is not listening to the radio now
It is not listening to the radio now
Liczba mnoga:
We are not listening to the radio now
You are not listening to the radio now
They are not listening to the radio now
Liczba pojedyncza:
Am listening to the radio now?
Are you listening to the radio now?
Is he listening to the radio now?
Is she listening to the radio now?
Is it listening to the radio now?
Liczba mnoga:
Are we listening to the radio now?
Are you listening to the radio now?
Are they listening to the radio now?

• Zastosowanie:

– czynności dziejące się w chwili mówienia o nich
– wyrażanie złości, irytacji wobec drażniących nas sytuacji
– wyrażanie czynności zaplanowanych na przyszłość i podanie, na kiedy są zaplanowane
– sytuacje zmieniające się dynamicznie
– opisywanie zdjęć i obrazków
Czasu Present Continuous używamy z wyrazami takimi jak: now, at the moment, at present, these days, still, nowadays, as (osoba) speak, etc.