Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + HAD + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + HAD + NOT + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

HAD + OSOBA + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
     • I had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • You had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • He had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • She had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • It had been trying to find him for hours before he finally came back home
Liczba mnoga:
     • We had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • You had been trying to find him for hours before he finally came back home
     • They had been trying to find him for hours before he finally came back home
Liczba pojedyncza:
     • I hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • You hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • He hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • She hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • It hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
Liczba mnoga:
     • We hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • You hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
     • They hadn’t been trying to find him for hours before he finally came back home
Liczba pojedyncza:
     • Had I been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had you been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had he been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had she been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had it been trying to find him for hours before he finally came back home?
Liczba mnoga:
     • Had we been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had you been trying to find him for hours before he finally came back home?
     • Had they been trying to find him for hours before he finally came back home?

• Zastosowanie:

     – do opisania czynności, która trwała w przeszłości przez pewien przedział czasu, zanim wydarzyła się inna czynność przeszła.
     – do opisania czynności, które były lub nadal są zwyczajem lub nawykiem i wielokrotnie powtarzały się w przeszłości
Czasu Past Perfect Continuous używamy z takimi wyrazami jak: since, for, all day, all the morning, evening, etc.