Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + HAVE / HAS + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + HAVEN’T / HASN’T CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

HAVE / HAS + OSOBA + CZASOWNIK W III FORMIE (LUB Z KOŃCÓWKĄ -ED, JEŚLI JEST REGULARNY) + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
I have cleaned the flat
You have cleaned the flat
He has cleaned the flat
She has cleaned the flat
It has cleaned the flat
Liczba mnoga:
We have cleaned the flat
You have cleaned the flag
They have cleaned the flag
Liczba pojedyncza:
I haven’t cleaned the flat
You haven’t cleaned the flat
He hasn’t cleaned the flat
She hasn’t cleaned the flat
It hasn’t cleaned the flat
Liczba mnoga:
We haven’t cleaned the flat
You haven’t cleaned the flat
They haven’t cleaned the flat
Liczba pojedyncza:
Have I cleaned the flat?
Have you cleaned the flat?
Has he cleaned the flat?
Has she cleaned the flat?
Has it cleaned the flat?
Liczba mnoga:
Have we cleaned the flat?
Have you cleaned the flat?
Have they cleaned the flat?

Zastosowanie:

– czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej
– czynność, która zakończyła się, ale nie wiemy kiedy
– pytania o doświadczenie danej osoby (konstrukcja Have you ever…?)
Czasu Present Perfect używamy z takimi wyrazami jak: just, already, yet, recently, for, since, lately, ever, so far, never, etc.