Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

Budowa:

Zdania twierdzące

OSOBA + HAVE/HAS + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania przeczące

OSOBA + HAVE/HAS + NOT + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA

Zdania pytające

HAVE/HAS + OSOBA + BEEN + CZASOWNIK + ING + RESZTA ZDANIA
Liczba pojedyncza:
 • I have been reading a book
 • You have been reading a book
 • He has been reading a book
 • She has been reading a book
 • It has been reading a book
Liczba mnoga:
 • We have been reading a book
 • You have been reading a book
 • They have been reading a book
Liczba pojedyncza:
 • I haven’t been reading a book
 • You haven’t been reading a book
 • He hasn’t been reading a book
 • She hasn’t been reading a book
 • It hasn’t been reading a book
Liczba mnoga:
 • We haven’t been reading a book
 • You haven’t been reading a book
 • They haven’t been reading a book
Liczba pojedyncza:
 • Have I been reading a book?
 • Have you been reading a book?
 • Has he been reading a book?
 • Has she been reading a book?
 • Has it been reading a book?
Liczba mnoga:
 • Have we been reading a book?
 • Have you been reading a book?
 • Have they been reading a book?

• Zastosowanie:

     – do opisania czynności lub stanów, które trwały przez jakiś przedział czasu, które zaczęły się w przeszłości i nadal trwają lub dopiero co się zakończyły. Ważna jest sama czynność, jej trwanie, a nie to, czy jest ona zakończona czy nie
     – dla podkreślenia, że dana czynność była wykonywana przez pewien przedział czasu
     – do opisywania czynności, które były lub nadal są zwyczajem lub nawykiem i wielokrotnie powtarzały się w przeszłości
Czasu Present Perfect Continuous używamy z takimi wyrazami jak: since, for, all day, all the morning, evening, etc.