Speaking

Table of contents:

Agreeing and confirming – Wyrażanie zgody i potwierdzanie
Apologies – Przeprosiny
Common expressions – Najczęściej używane zwroty
Common writings – Najczęściej spotykane napisy
Disagreeing and refusing – Wyrażanie sprzeciwu i odmowa
Greetings and farewells – Powitania i pożegnania
Introducing – Przedstawianie się
Invitations – Zaproszenia
Polite phrases – Zwroty grzecznościowe
Questions – Zwroty pytające
Requests – Prośby
Thanks – Podziękowania
Time – Czas
Wishes and condolences – Życzenia i kondolencje

Agreeing and confirming – Wyrażanie zgody i potwierdzanie

All right. – Zgoda.

Certainly. – Z pewnością.

Great idea! – Wspaniały pomysł!

I agree. – Zgadzam się.

I agree with you. – Zgadzam się z panią/panem.

I think so. – Tak sądzę.

I think the same. – Też tak myślę.

I’ve got nothing against it. – Nie mam nic przeciwko temu.

Okay. – Dobrze.

Perfect! – Doskonale!

That’s right. – Tak jest.

With pleasure. – Z przyjemnością.

Yes. – Tak.

Yes, of course. – Tak, oczywiście.

Yes, please. – Tak, proszę.

Yes, that’s true. – Tak, to prawda.

You’re right. – Masz rację.


Apologies – Przeprosiny

I am afraid I have to go. – Żałuję, ale muszę już iść.

I am sorry. – Przepraszam.

I am sorry to disturb you. – Przepraszam, że pani/panu przeszkodziłam/przeszkodziłem.

I am very sorry. – Bardzo mi przykro.

I must beg your pardon. – Proszę o wybaczenie.

Not at all. – Nic nie szkodzi/nie ma za co.


Common expressions – Najczęściej używane zwroty

Could you repeat, please? – Proszę powtórzyć.

Could you speak slowly? – Proszę mówić wolniej.

Do you speak English/Polish? – Czy mówi pani/pan po angielsku/polsku?

Excuse me/I’m sorry. – Przepraszam.

How do I get there? – Jak tam dojść/dojechać?

How much does it cost? – Ile to kosztuje?

I’m a foreigner. – Jestem cudzoziemcem.

I’m from Poland. – Jestem z Polski.

I’m hungry. – Jestem głodna/głodny.

I’m looking for this address. – Szukam tego adresu.

I’m lost. – Zgubiłam/zgubiłem się.

I’m thirsty. – Chce mi się pić.

I’m tired. – Jestem zmęczona/zmęczony.

I don’t understand. – Nie rozumiem.

I understand. – Rozumiem.

Left. – W lewo.

My name is… – Nazywam się…

Right. – W prawo.

Straight. – Prosto.

This is my address/telephone number. – Oto mój adres/numer telefonu.

Where are you from? – Skąd jesteś?

Where can I find a taxi rank? – Gdzie jest postój taksówek?


Common writings – Najczęściej spotykane napisy

Arrival – Przyjazd

Be careful! – Ostrożnie!

Be careful of the step! – Uwaga, stopień!

Beware of the dog! – Uwaga, zły pies!

Box office – Kasa biletowa

Cash register – Kasa

Cloakroom – Szatnia

Closed – Zamknięte

Danger! – Niebezpieczeństwo!

Departure – Odjazd

Discount – Przecena

Do not block the way! – Nie zastawiać!

Do not disturb – Nie przeszkadzać

Do not lean on! – Nie opierać się!

Do not lean out! – Nie wychylać się!

Do not touch! – Nie dotykać!

Emergency break – Hamulec bezpieczeństwa

Emergency exit – Wyjście awaryjne

Entrance – Wejście

Exit – Wyjście

For rent – Do wynajęcia

For sale – na sprzedaż

Free – Wolny

Free admittance – Wstęp wolny

Gents/Men – Dla panów

High voltage – Wysokie napięcie

Information office – Informacja

Keep off the grass! – Nie deptać trawy!

Keep the door shut – Proszę zamykać drzwi

Ladies/Women – Dla pań

Left luggage – Przechowalnia bagażu

Lift/elevator – Winda

No bathing allowed – Kąpiel wzbroniona

No entry – Wejście wzbronione

No smoking – Palenie wzbronione

No vacancies – Brak wolnych miejsc

Occupied – Zajęte

Open – Otwarte

Out of service – Nieczynne

Platform – Peron

Please knock – Proszę pukać

Please ring the bell – Proszę dzwonić

Please wait – Proszę czekać

Private! Keep out! – Teren prywatny! Zakaz wstępu!

Pull – Ciągnąć

Push – Pchać

Reserved – Zarezerwowane

Sale – Wyprzedaż

Silence! – Cisza!

Smoking lounge – Palarnia

Staff only – Przejście służbowe

Stairs – Schody

Taxi rank – Postój taksówek

Toilet – Toaleta

Tickets sold out – Bilety wyprzedane

Timetable – Rozkład jazdy

Waiting room – Poczekalnia

Wet paint – Świeżo malowane


Disagreeing and refusing – Wyrażanie sprzeciwu i odmowa

I’m sorry but I must refuse. – Przykro mi, ale muszę odmówić.

I can’t. – Nie mogę.

I disagree with this. – Nie zgadzam się z tym.

I disagree with you. – Nie zgadzam się z panią/panem.

I don’t know. – Nie wiem.

I don’t understand you. – Nie rozumiem pani/pana.

I don’t want to. – Nie chcę.

It’s impossible. – To niemożliwe.

It’s not true. – To nieprawda.

No. – Nie.

No, thank you. – Nie, dziękuję.

Unfortunately, I’m very busy. – Niestety, jestem bardzo zajęta, zajęty.

You’re wrong. – Nie masz racji.

You misunderstood me. – Nie zrozumieliśmy się.


Greetings and farewells – Powitania i pożegnania

Good afternoon – Dzień dobry (po południu)

Good bye – Do widzenia

Good evening – Dobry wieczór

Good morning – Dzień dobry (do południa)

Good night – Dobranoc

Hi/Hello – Cześć

I’m pleased/glad to see you. – Cieszę się, że Cię widzę.

I have to go, goodbye. – Muszę już iść, do widzenia.

I hope to see you soon. – Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy.

It’s nice to see you. – Miło mi panią/pana widzieć.

See you later. – Do zobaczenia

Welcome – Witam


Introducing – Przedstawianie się

Allow me to introduce myself. My name is… – Pozwoli pani/pan, że się przedstawię. Nazywam się…

Could you spell your name? – Czy mógłbyś/mogłabyś przeliterować swoje nazwisko?

I’m pleased to meet you. – Miło mi panią/pana poznać.

I’ve come from Poland. – Przyjechałem/am z Polski.

I would like to introduce my friend… – Chciałbym/chciałabym przedstawić mojego kolegę…

May I ask for your name? – Czy mogę zapytać o nazwisko?

My name is… – Nazywam się…


Invitations – Zaproszenia

Can I buy you a drink? – Czy mogę postawić pani/panu drinka?

Can I walk you back home? – Czy mogę panią/pana odprowadzić?

How about going to a restaurant/my place? – Może pójdziemy do restauracji/do mnie?

I’ll reserve the table/book the tickets. – Zarezerwuję stolik/bilety.

Will you have breakfast/dinner/supper with me? – Czy zje pani/pan ze mną śniadanie/obiad/kolację?

Would you like a cigarette? – Zapali pani/pan papierosa?

Would you like another dance? – Zatańczy pani/pan jeszcze raz?

Would you like something to eat? – Czy ma pani/pan ochotę coś zjeść?

Would you like to dance? – Czy mogę panią/pana prosić do tańca?

What would you like to drink? – Czego się pani/pan napije?

Would you like to go to a party/to the cinema/for a walk with me? – Czy chciałaby pani/chciałby pan pójść ze mną na przyjęcie/do kina/na spacer?


Polite phrases – Zwroty grzecznościowe

Do you mind if I smoke? – Czy nie ma pani/pan nic przeciwko temu, żebym zapaliła, zapalił?

How about you? – A Ty?

How are things? – Co słychać?

How are you? – Jak się masz?

How was your journey? – Jak minęła podróż?

I’m fine, thanks. – Dziękuję, wszystko w porządku.

I’m glad to be here. – Cieszę się, że tu jestem.

I’m so glad. – Bardzo się cieszę.

I hope I’m not disturbing. – Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.

Please. – Proszę.

Send my regards to… – Proszę pozdrowić…

Thank you, and the same to you. – Dziękuję, wzajemnie.

With pleasure. – Z przyjemnością.

You’re very nice. – Jest pani/pan bardzo miła/miły.


Questions – Zwroty pytające

Can I talk to you for a moment? – Czy mogę z panią/panem chwilę porozmawiać?

Could I talk with mr/mrs… ? – Czy mogłabym/mógłbym rozmawiać z panem/panią… ?

Could you please wait a moment? – Czy mogłaby pani/mógłby pan chwilę zaczekać?

Excuse me, are you busy? – Przepraszam, czy jest pani/pan bardzo zajęta/zajęty?

Excuse me, how long do I have to wait? – Przepraszam, jak długo muszę czekać?

Excuse me, is this the road to… ? – Przepraszam, czy jest to droga do… ?

Excuse me, what did you say? – Przepraszam, co pani/pan powiedział?

Excuse me, what time is it? – Przepraszam, która godzina?

How can I help you? – W czym mogę pomóc?

How many? – Ile? (policzalne)

How much? – Ile? (niepoliczalne)

How much does it cost? – Ile płacę?

How much is it? – Ile to kosztuje?

What am I to do? – Co mam zrobić?

What does this word mean? – Co znaczy to słowo?

What is it? – Co to jest?

What is the name of this street? – Jaka to ulica?

What is the problem? – O co chodzi?

What is written here? – Co tu jest napisane?

What time does it close? – Do której godziny będzie otwarte?

What time does it open? – Od której godziny będzie otwarte?

When? – Kiedy?

Where? – Gdzie?

Where is… ? – Gdzie się znajduje… ?

Where is the toilet? – Gdzie jest toaleta?

Who? – Kto?

Who is it? – Kto to jest?

Why? – Dlaczego?


Requests – Prośby

Can I make a phone call? – Czy mogę zadzwonić?

Come in. – Proszę wejść.

Could I get a glass of water? – Czy mogę prosić o szklankę wody?

Could you offer me a cigarette? – Poczęstuje mnie pani/pan papierosem?

Could you open the door? – Proszę otworzyć drzwi.

Could you repeat that, please? – Proszę powtórzyć.

Could you shut the door? – Czy mogłaby pani/mógłby pan zamknąć drzwi?

Could you speak slowly? – Proszę mówić wolniej.

Could you tell me how to get to… ? – Czy mogłabyś/mógłbyś mi powiedzieć, jak dojść do… ?

Could you write it down for me? – Proszę mi to napisać.

Do you mind if I smoke? – Czy mogłabym/mógłbym tutaj zapalić?

Excuse me, could you explain me what is going on? – Przepraszam, czy możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi?

Have a seat. – Proszę usiąść.

Have you got a light? – Czy mogę prosić o ogień?

Please call me. – Proszę do mnie zadzwonić.

Please wait. – Proszę zaczekać.


Thanks – Podziękowania

I am very grateful. – Jestem bardzo wdzięczna/wdzięczny.

I am very much obliged. – Jestem bardzo zobowiązana/zobowiązany.

Thank you. – Dziękuję.

Thank you for accepting the invitation. – Dziękuję, że przyjęła pani/przyjął pan zaproszenie.

Thank you for a nice evening. – Dziękuję za miły wieczór.

Thank you for coming. – Dziękuję za przybycie.

Thank you for inviting me. – Dziękuję za zaproszenie.

Thank you very much. – Dziękuję bardzo.


Time – Czas

An hour and a half. – Półtorej godziny.

At midnight. – O północy.

At night. – W nocy.

At noon. – W południe.

At what time? – O której godzinie?

At what time should I come? – O której godzinie mam przyjść?

From five a.m. till seven p.m. – Od piątej rano do siódmej wieczorem.

Half an hour. – Pół godziny.

How long will it last? – Jak długo to potrwa?

How many hours? – Ile godzin?

How many minutes? – Ile minut?

In a month. – Za miesiąc.

In a week. – Za tydzień.

In a year. – Za rok.

In the afternoon. – Po południu.

In the evening. – Wieczorem.

In the morning. – Rano.

In twenty minutes. – Za dwadzieścia minut.

In two days’ time. – Za dwa dni.

I’ll be back in a moment. – Za chwilę wracam.

I’ll be back in fifteen minutes. – Wracam za piętnaście minut.

Next month. – W przyszłym miesiącu.

Next week. – W przyszłym tygodniu.

Next year. – W przyszłym roku.

Please come at five. – Proszę przyjść o piątej.

Please wait a minute. – Proszę chwilę poczekać.

Several hours. – Kilka godzin.

Several minutes. – Kilka minut.

Since what time? – Od której godziny?

The day after tomorrow. – Pojutrze.

This month. – W tym miesiącu.

This week. – W tym tygodniu.

This year. – W tym roku.

Till what time? – Do której godziny?

Today. – Dziś.

Tomorrow. – Jutro.

Tonight. – Dziś wieczorem.

What time is it? – Która godzina?

Yesterday. – Wczoraj.


Wishes and condolences – Życzenia i kondolencje

Best wishes! – Wszystkiego najlepszego!

Cheers! – Na zdrowie!

Congratulations! – Gratulacje!

Good luck! – Powodzenia!

Happy birthday! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Happy name day! – Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

Happy New Year! – Szczęśliwego Nowego Roku!

Have a good journey! – Przyjemnej podróży!

Have a nice day! – Miłego dnia!

I am very sorry. – Bardzo mi przykro.

I am very sorry to hear it. – Serdecznie pani/panu współczuję.

I hope you will recover soon! – Życzę panu/pani szybkiego powrotu do zdrowia.

I wish you good health and a lot of happiness. – Życzę pani/panu dużo zdrowia i szczęścia.

Please accept my condolences. – Proszę przyjąć szczere kondolencje.